Infoskriv 4

Tiden flyr og det er allerede i underkant av to måneder til over 1000 speidere skal på leir i Øvre Eidfjord – vi gleder oss! 

Fakturering

Faktura blir sendt ut rundt 12. mai med forfall 2. juni. Før utsending vil gruppene bli bedt om å gå gjennom og kvalitetssikre opplysningene vi har registrert, slik at faktura blir korrekt.

Ankomst og avreise

Vi ønsker at gruppene ankommer leiren lørdag 29. juni, tidligst kl.08.00. Denne dagen er det ikke noe på programmet før første middagsutlevering kl. 16.00 og åpningsleirbål kl. 20.00. 

Det vil bli satt opp en ankomstplan ut fra gruppenes ønsker om hvilket tidsrom de kan komme. Dette er grunnet smale veier inn til leirplassen. 

Den offisielle avreisedagen blir lørdag 6. juli, senest kl. 15.00. Her blir det også satt opp en avreiseplan. Siste matutlevering er middagsutlevering på fredag, og avslutningsleirbålet blir kl.20.00 samme dag.


Parkering

Mer informasjon om dette kommer. Det vil være et begrenset antall parkeringsplasser, så vi oppfordrer gruppene til å ikke ha flere biler enn nødvendig stående under leiren.

Beredskap

Helse og beredskap er tilstede på leiren og på de ulike øktene. Det vil være en sykestue i gymsalen i skolebygget som er lokalisert rett ved leirområdet. 

Brannsikkerhet

Hver gruppe må ta med et brannslokningsapparat til å ha på sitt leirområde. All bruk av åpen ild på aktivitetsområde på haugen over leirområde og i dalen langs elven er forbudt grunnet kulturminner.

Bading

Bading vil skje på gruppens eget ansvar, da leiren ikke setter opp badevakter.

Redningsvester

Gruppene må påse at det medbringes redningsvester til alle speiderne, da en av programøktene er kanopadling.

Politiattest

Speidernes fellesorganisasjon sine retningslinjer for politiattest sier at det må innhentes politiattest for alle voksne og ungdom som er med mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming, på leir over tre eller flere sammenhengende dager. For kretsleiren betyr dette alle som er påmeldt som leder, forelder, maur og stab. Rovere som hjelper til som ledere må også ha fremvist politiattest.

Det er hver enkelt speidergruppe sitt ansvar at alle fra gruppen som trenger politiattest har fremvist dette, og at dette er registrert i medlemssystemet på vanlig måte. Husk at det av og til kan ta noen uker å få politiattest, så gjør dette så snart som mulig. Mer informasjon, fremgangsmåte og skjema for bekreftelse (må legges ved søknad) finnes på www.speiding.no/politiattest.


Helsekort

Vedlagt i e-posten ligger helsekort som enhver deltager må fylle ut. Dette kan du også laste ned fra vår nettside. Gruppens leder oppbevarer disse i en lukket konvolutt og skal kun åpnes ved nødtilfeller. Dette skal bli destruert etter leirens slutt.

Ladestasjon for mobiltelefoner

Det blir ladestasjon ved leirkontoret. Denne blir tilrettelagt for ladekasser, der hver gruppe kan ha maksimalt én kasse hver. En ladekasse er en kasse med lokk som inneholder et grenuttak for strøm. Hver ladekasse får kun bruke én stikkontakt. Ladestasjonen vil være selvbetjent og på eget ansvar, men under oppsikt av de som er på leirkontoret. Vi oppfordrer gruppene til å tenke over moment som varmgang og ventilasjon i kassen, og anbefaler at det brukes USB-gren fremfor vanlig strømgren/”padde”.

Markedsdagen

Tradisjonen tro vil  det være markedsdag fredagen på leir. Denne gang er temaet ”det beste fra alle årtusener”. Her velger dere et årstall eller en epoke dere ønsker å gå utifra – la dere inspirere! Vis det frem i form av kostymer, aktiviteter, mat, eller annet spennende som er en markedsdag verdig. 

Program

Nysgjerrig på hvordan leiruken kommer til å bli? Bla videre til side 3 og 4 for programmet! Du finner det også på nettsiden, www.kretsleir.no.

Hver enkelt speider må ha med seg:
• Ett sett med klær som kan bli godt skitne 
• Redningsvest
• Spisesett/fat og bestikk

Hver patrulje må ha med seg:
• Bakebolle
• Sleiv
• Sitteunderlag
• Øks
• Kniv
• Stikksag – ikke maskindreven

Speider- og roverhaik

Speiderne og roverne skal på to ulike haiker, men begge turene går i høyden i ulent terreng. Det er derfor viktig å gå riktig kledd og ha et ekstra skift med klær.

Utstyr som hver patrulje og rovere må ha med seg til haik er:
• Fjelltelt
• Kart og kompass
• Kokeapparat
• Godt skotøy
• Annet som er normalt å ta med på telttur

Pefftreff

Det vil være Pefftreff på torsdag kl.18.00. Pefftreffet gjelder kun for patruljeførerne og patruljeassistentene, med andre ord maksimalt to personer per patrulje. Vi håper alle peffer og asser kan stille for en sosial kveld med mye moro. 

Speiderhilsen,
Leirkomitéen