Infoskriv: Påmelding

11. februar åpner endelig påmelding til kretsleir i Øvre Eidfjord, 29. juni til 6. juli!

Foto: Håkon Broder Lund

Pris

Endelig påmelding

Før dere kan komme på leir trenger vi som planlegger leiren en del informasjon. Vi må for eksempel vite hvor mange patruljer gruppa har, hvem som er i de ulike patruljene og om det er noen spesielle hensyn vi må ta.

Endelig påmelding åpner 11. februar 2019 og utføres i medlemssystemet av gruppeleder. Siste frist for endelig påmelding er 17. mars 2019

Forsinket påmelding

Alle deltakere må være påmeldt innen påmeldingsfristen 17. mars 2019. Vi kan ikke garantere at påmelding etter denne fristen lar seg gjennomføre. Dersom dette likevel skulle la seg ordne, vil det uansett faktureres et tillegg på kr. 100,- pr. person. Eventuell rabatt for forhåndspåmelding vil ikke gjelde for personer med forsinket påmelding.

Avmelding

Etter 17. mars 2019 låses påmeldingsskjemaet i medlemssystemet og eventuelle avmeldinger må meldes på e-post. Fritak/refusjon av kontingent skjer i utgangspunktet kun mot fremlegging av legeerklæring. Andre tungtveiende årsaker kan også gi fritak/refusjon dersom dette er årsaker eller hendelser utenfor den påmeldtes eller, dersom under 18 år, dens foreldre/foresattes kontroll.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noe av dette sender du en e-post til pamelding@kretsleir.no eller ringer Espen Fosse på 917 59 332.

Kontaktinformasjon

Mailadresse:info@kretsleir.no

Facebook: www.facebook.com/kretsleir2019vestlandet/

Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
leirkomiteen

Neste infoskriv kommer når påmelding åpner!