Helsekort

Helsekort må enhver deltager fylle ut. Gruppens leder oppbevarer disse i en lukket konvolutt og skal kun åpnes ved nødtilfeller. Dette skal bli destruert etter leirens slutt.