Småspeiderprogram

Timeplan

Onsdag

12:00 - 13:00
Lunsj
13:30 - 15:30
Bygging av leir/innrykk
16:00 - 18:30
Middag
18:30 - 20:00
Åpningsleirbål
Felles for småspeiderleiren ved scenen
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Torsdag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
10:00 - 12:00
Økt 1
12:00 - 13:00
Lunsj
13:30 - 15:30
Økt 2
16:00 - 18:30
Middag
20:00 - 22:00
Troppsleirbål
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Fredag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
10:00 - 12:00
Markedsdag
12:00 - 13:00
Lunsj
13:30 - 15:30
Markedsdag
16:00 - 18:30
Middag
20:00 - 22:00
Avslutningsleirbål
Felles for hele leiren ved scenen
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Lørdag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
09:30 - 12:00
Riving av leir
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00 - 15:00
Hjemreise