Roverprogram

Timeplan

Lørdag

08:30 - 11:00
Transport til Øvre Eidfjord
11:00 - 15:30
Bygging av leir/innrykk
16:00 - 18:30
Middag
20:00 - 22:00
Åpningsleirbål
Felles leirbål ved scenen
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Søndag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
09:30 - 11:00
Bygging av leir
11:00 - 12:00
Scouts Own
Ved scenen
12:00 - 13:00
Lunsj
16:00 - 18:30
Middag
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Mandag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
12:00 - 13:00
Lunsj
16:00 - 18:30
Middag
18:30 - 20:00
Økt 1
20:00 - 22:00
Troppsleirbål
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Tirsdag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
10:00 - 12:00
Avgang roverhaik
12:00 -
Roverhaik/lederaktivitet

Onsdag

07:30 - 15:30
Roverhaik
16:00 - 18:30
Middag
20:00 - 22:00
Venneleirbål
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Torsdag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
12:00 - 13:00
Lunsj
16:00 - 18:30
Middag
18:30 - 20:00
Økt 2
20:00 - 22:00
Troppsleirbål
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Fredag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
10:00 - 12:00
Markedsdag
12:00 - 13:00
Lunsj
13:30 - 15:30
Markedsdag
16:00 - 18:30
Middag
20:00 - 22:00
Avslutningsleirbål
Felles leirbål ved scenen
23:00 - 23:05
Ro i leiren
23:30 -
Lang tone

Lørdag

07:30 - 07:35
Revelje
08:00 - 08:15
Flaggheis
08:30 - 09:15
Frokost
09:30 - 12:00
Riving av leir
12:00 - 13:00
Lunsj
13:00 - 15:00
Hjemreise