Infoskriv: Påmelding

11. februar åpner endelig påmelding til kretsleir i Øvre Eidfjord, 29. juni til 6. juli!

Foto: Håkon Broder Lund

Pris

Endelig påmelding

Før dere kan komme på leir trenger vi som planlegger leiren en del informasjon. Vi må for eksempel vite hvor mange patruljer gruppa har, hvem som er i de ulike patruljene og om det er noen spesielle hensyn vi må ta.

Endelig påmelding åpner 11. februar 2019 og utføres i medlemssystemet av gruppeleder. Siste frist for endelig påmelding er 17. mars 2019

Forsinket påmelding

Alle deltakere må være påmeldt innen påmeldingsfristen 17. mars 2019. Vi kan ikke garantere at påmelding etter denne fristen lar seg gjennomføre. Dersom dette likevel skulle la seg ordne, vil det uansett faktureres et tillegg på kr. 100,- pr. person. Eventuell rabatt for forhåndspåmelding vil ikke gjelde for personer med forsinket påmelding.

Avmelding

Etter 17. mars 2019 låses påmeldingsskjemaet i medlemssystemet og eventuelle avmeldinger må meldes på e-post. Fritak/refusjon av kontingent skjer i utgangspunktet kun mot fremlegging av legeerklæring. Andre tungtveiende årsaker kan også gi fritak/refusjon dersom dette er årsaker eller hendelser utenfor den påmeldtes eller, dersom under 18 år, dens foreldre/foresattes kontroll.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noe av dette sender du en e-post til pamelding@kretsleir.no eller ringer Espen Fosse på 917 59 332.

Kontaktinformasjon

Mailadresse:info@kretsleir.no

Facebook: www.facebook.com/kretsleir2019vestlandet/

Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
leirkomiteen

Neste infoskriv kommer når påmelding åpner!

Infoskriv 2

Kretsleir 29. juni til 6. juli 2019. Småspeiderleiren starter 3. juli og avsluttes sammen med resten av speiderleiren 6. juli.

Foto: Elisabeth Lycke Grønner

Hva er egentlig tid?

Vi ble kanskje ikke så veldig mye klokere nå, nei. Dette er ikke så enkelt å forstå, men heldigvis er det ikke enkelt for forskere heller! Men en kretsleir med tema tidsreise skal det bli!

Forhåndspåmelding

Vi ønsker å minne alle om at forhåndspåmeldingen stenger 1. desember 2018. Denne gangen vil ikke forhåndspåmeldingen være på individnivå med navngitte personer, men et overslag på hvor mange gruppen forventer blir med på leiren; både i tropp og flokk.

Ønsker du å vite mer om forhåndspåmeldingen?
Les det første infoskrivet vi sendte ut. Dette finner du også på nettsiden og Facebook-siden vår.

Endelig påmelding

Endelig påmelding åpner 1. februar og stenger 17. mars.

Transport

Kretsleiren vil ikke organisere transport. Gruppene bes om å kontakte sine kretskontor for mer informasjon om hvordan dette evt. organiseres.

Kraftig vind = Kraftig bardunering

Årets leir ligger i et område utsatt for kastevinder. Dette medfører at alt av telt og byggverk må barduneres ekstra kraftig. Gruppene må være spesielt oppmerksomme ved bruk av telt og bygg med stort vindfang, som for eksempel stjernetelt og partytelt. Bygg høyere enn to meter skal ha en plan for sikring og må godkjennes av beredskap. For godkjenning av slike byggverk ta kontakt med info@kretsleir.no innen 1. april 2019.

Hjelpe til på leir?

For å lage en kretsleir trenger vi mange gode hjelpere – både maur og stab! Her er en liten oversikt over hva hver etat gjør og kan trenge av hjelp:

Forsyning
Forsyning står for all maten på leiren, dette inkluderer matutlevering og kiosken. Uten mat og drikke duger helten ikke – derfor trenger vi mange gode maur til å stille opp!

Program
Program er ansvarlig for alle aktiviteter gjennom uken. Vi søker etter stabsmedlemmer som kan tenke seg å være leirbålansvarlig, småspeideransvarlig, roveransvarlig, og et par øktansvarlige. I tillegg er vi helt avhengig av maur for å kunne gjennomføre programmet.

Teknisk
Teknisk står for infrastrukturen til leiren. Vi trenger hjelp av maur til både opprigg og nedrigg av leiren. Opprigg vil være en arbeidsleir, og vi ønsker at så mange som mulig kan stille opp allerede torsdag før leiren.

Beredskap
Beredskap har blant annet ansvar for sikkerhet, sykestue og førstehjelpere. Vi søker etter en sjef for sykestuen. Rovere som ønsker å ivareta sikkerheten og førstehjelpen på leiren velkommen som maur!

Info
Gjennom leiren er det info som er ansvarlig for leiravisen og all informasjon innad og utad av leiren. Info trenger tre stabsmedlemmer som kan være redaktør, journalist og fotograf.

Påmelding
Ønsker du å hjelpe til på leiren som enten stab eller maur kan du sende en e-post til pamelding@kretsleir.no med preferanse for hvilken etat du ønsker å være i. Vi kan ikke love at alle maur blitt satt opp på sin foretrukne etat, men vi vil gjøre så godt vi kan.

Kontaktinformasjon

Mailadresse info@kretsleir.no
Facebook: www.facebook.com/kretsleir2019vestlandet/
Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
Leirkomitéen

Infoskriv 1

Velkommen til en reise «att og fram» i tid i Øvre Eidfjord 29. juni til 6. juli!

Foto: Asle Øydvin

Hordaland, Ryvarden og Sogn og Fjordane kretser ønsker alle speidere velkommen til leir sommeren 2019!

Leiren skal være i Øvre Eidfjord i Eidfjord Kommune, med Hardangervidda ruvende over oss. Tema for leiren er tidsreise, og vi kommer som sagt til å reise ”Att og fram” i tid gjennom leiren.

Pris og forhåndspåmelding

Påmelding til kretsleiren skjer i to omganger. Forhåndspåmeldingen åpner 15. september og stenger 1. desember 2018, mens endelig påmelding er februar 2019. For at vi skal kunne planlegge leiren best mulig er vi avhengig av at flest mulig av speidergruppene som har tenkt seg på leir, gjennomfører forhåndspåmelding. Uten dette blir det vanskelig å dimensjonere leiren og tjenestene på en god måte.

Forhåndspåmeldingen vil denne gangen ikke være på individnivå med navngitte personer, men gruppa må registrere et overslag på hvor mange personer (inkludert lederbarn og foreldre) de forventer blir med på leiren. Som takk for hjelpen vil speidergrupper som gjør dette få rabatt med kr. 50,- pr. person på småspeiderleir og kr. 100,- pr. person for alle utenom de som er stab og maur. Hvis en gruppe forhåndsmelder seg, men velger å ikke delta på leir likevel vil det forekomme et gebyr på kr. 2000 ,-.

I forhåndspåmeldingen ønsker vi også et (ikke forpliktende) overslag på hvor mange rajer gruppa har behov for. Det kan nevnes at Øvre Eidfjord er til tider veldig vindutsatt, og det er dermed ikke anbefalt å bygge så mye i høyden.

Spørsmål?
Har du spørsmål til noe av dette sender du en e-post til pamelding@kretsleir.no eller ringer Espen Fosse på 917 59 332.

Roveraktiviteter

På kretsleiren vil det være flere aktiviteter for roverne gjennom hele uken. De kan velge å melde seg på aktivitetene eller ta leirlivet med ruvende ro og møte andre rovere fra hele tre kretser!

Småspeiderleir

Vi vil også ønske småspeiderne velkommen mot slutten av leiren. Da avsluttes en fantastisk speideruke med et leirområde fylt opp av speidere i alle aldre! Småspeiderleiren vil ha sitt eget område og blir tilbudt en fin miks av aktiviteter.

Hjelpe til på leir?

For å lage en kretsleir trenger vi mange gode hjelpere!

Stab
Stab er personer som har ansvar for gjennomføring av en eller flere oppgaver gjennom leiruken, og ofte er involvert i planleggingen av leiren. Et stabsmedlem må derfor være selvstendig og ansvarsfull.

Maur
Denne gangen ønsker vi å fordele maurene til etatene i forkant av leiren, slik at maurene kommer forberedt til leir. Maur er ikke med i planleggingen av leiren, men må kunne møte én til to dager før leiren starter.

Påmelding
Ønsker du å hjelpe til på leiren som enten stab eller maur kan du sende en e-post til pamelding@kretsleir.no med preferanse for hvilken etat du ønsker å være i. Vi kan ikke love at alle maur blitt satt opp på sin foretrukne etat, men vi vil gjøre så godt vi kan. De ulike etatene vi har er forsyning, program, beredskap, teknisk og kommunikasjon.

NB: Ingen fra stab eller maur melder seg på leiren før de får beskjed om det.

Kontaktinformasjon

Mailadresse: info@kretsleir.no

Facebook: www.facebook.com/kretsleir2019vestlandet/

Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019