Infoskriv 2

Kretsleir 29. juni til 6. juli 2019. Småspeiderleiren starter 3. juli og avsluttes sammen med resten av speiderleiren 6. juli.

Foto: Elisabeth Lycke Grønner

Hva er egentlig tid?

Vi ble kanskje ikke så veldig mye klokere nå, nei. Dette er ikke så enkelt å forstå, men heldigvis er det ikke enkelt for forskere heller! Men en kretsleir med tema tidsreise skal det bli!

Forhåndspåmelding

Vi ønsker å minne alle om at forhåndspåmeldingen stenger 1. desember 2018. Denne gangen vil ikke forhåndspåmeldingen være på individnivå med navngitte personer, men et overslag på hvor mange gruppen forventer blir med på leiren; både i tropp og flokk.

Ønsker du å vite mer om forhåndspåmeldingen?
Les det første infoskrivet vi sendte ut. Dette finner du også på nettsiden og Facebook-siden vår.

Endelig påmelding

Endelig påmelding åpner 1. februar og stenger 17. mars.

Transport

Kretsleiren vil ikke organisere transport. Gruppene bes om å kontakte sine kretskontor for mer informasjon om hvordan dette evt. organiseres.

Kraftig vind = Kraftig bardunering

Årets leir ligger i et område utsatt for kastevinder. Dette medfører at alt av telt og byggverk må barduneres ekstra kraftig. Gruppene må være spesielt oppmerksomme ved bruk av telt og bygg med stort vindfang, som for eksempel stjernetelt og partytelt. Bygg høyere enn to meter skal ha en plan for sikring og må godkjennes av beredskap. For godkjenning av slike byggverk ta kontakt med info@kretsleir.no innen 1. april 2019.

Hjelpe til på leir?

For å lage en kretsleir trenger vi mange gode hjelpere – både maur og stab! Her er en liten oversikt over hva hver etat gjør og kan trenge av hjelp:

Forsyning
Forsyning står for all maten på leiren, dette inkluderer matutlevering og kiosken. Uten mat og drikke duger helten ikke – derfor trenger vi mange gode maur til å stille opp!

Program
Program er ansvarlig for alle aktiviteter gjennom uken. Vi søker etter stabsmedlemmer som kan tenke seg å være leirbålansvarlig, småspeideransvarlig, roveransvarlig, og et par øktansvarlige. I tillegg er vi helt avhengig av maur for å kunne gjennomføre programmet.

Teknisk
Teknisk står for infrastrukturen til leiren. Vi trenger hjelp av maur til både opprigg og nedrigg av leiren. Opprigg vil være en arbeidsleir, og vi ønsker at så mange som mulig kan stille opp allerede torsdag før leiren.

Beredskap
Beredskap har blant annet ansvar for sikkerhet, sykestue og førstehjelpere. Vi søker etter en sjef for sykestuen. Rovere som ønsker å ivareta sikkerheten og førstehjelpen på leiren velkommen som maur!

Info
Gjennom leiren er det info som er ansvarlig for leiravisen og all informasjon innad og utad av leiren. Info trenger tre stabsmedlemmer som kan være redaktør, journalist og fotograf.

Påmelding
Ønsker du å hjelpe til på leiren som enten stab eller maur kan du sende en e-post til pamelding@kretsleir.no med preferanse for hvilken etat du ønsker å være i. Vi kan ikke love at alle maur blitt satt opp på sin foretrukne etat, men vi vil gjøre så godt vi kan.

Kontaktinformasjon

Mailadresse info@kretsleir.no
Facebook: www.facebook.com/kretsleir2019vestlandet/
Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
Leirkomitéen