Infoskriv 1

Velkommen til en reise «att og fram» i tid i Øvre Eidfjord 29. juni til 6. juli!

Foto: Asle Øydvin

Hordaland, Ryvarden og Sogn og Fjordane kretser ønsker alle speidere velkommen til leir sommeren 2019!

Leiren skal være i Øvre Eidfjord i Eidfjord Kommune, med Hardangervidda ruvende over oss. Tema for leiren er tidsreise, og vi kommer som sagt til å reise ”Att og fram” i tid gjennom leiren.

Pris og forhåndspåmelding

Påmelding til kretsleiren skjer i to omganger. Forhåndspåmeldingen åpner 15. september og stenger 1. desember 2018, mens endelig påmelding er februar 2019. For at vi skal kunne planlegge leiren best mulig er vi avhengig av at flest mulig av speidergruppene som har tenkt seg på leir, gjennomfører forhåndspåmelding. Uten dette blir det vanskelig å dimensjonere leiren og tjenestene på en god måte.

Forhåndspåmeldingen vil denne gangen ikke være på individnivå med navngitte personer, men gruppa må registrere et overslag på hvor mange personer (inkludert lederbarn og foreldre) de forventer blir med på leiren. Som takk for hjelpen vil speidergrupper som gjør dette få rabatt med kr. 50,- pr. person på småspeiderleir og kr. 100,- pr. person for alle utenom de som er stab og maur. Hvis en gruppe forhåndsmelder seg, men velger å ikke delta på leir likevel vil det forekomme et gebyr på kr. 2000 ,-.

I forhåndspåmeldingen ønsker vi også et (ikke forpliktende) overslag på hvor mange rajer gruppa har behov for. Det kan nevnes at Øvre Eidfjord er til tider veldig vindutsatt, og det er dermed ikke anbefalt å bygge så mye i høyden.

Spørsmål?
Har du spørsmål til noe av dette sender du en e-post til pamelding@kretsleir.no eller ringer Espen Fosse på 917 59 332.

Roveraktiviteter

På kretsleiren vil det være flere aktiviteter for roverne gjennom hele uken. De kan velge å melde seg på aktivitetene eller ta leirlivet med ruvende ro og møte andre rovere fra hele tre kretser!

Småspeiderleir

Vi vil også ønske småspeiderne velkommen mot slutten av leiren. Da avsluttes en fantastisk speideruke med et leirområde fylt opp av speidere i alle aldre! Småspeiderleiren vil ha sitt eget område og blir tilbudt en fin miks av aktiviteter.

Hjelpe til på leir?

For å lage en kretsleir trenger vi mange gode hjelpere!

Stab
Stab er personer som har ansvar for gjennomføring av en eller flere oppgaver gjennom leiruken, og ofte er involvert i planleggingen av leiren. Et stabsmedlem må derfor være selvstendig og ansvarsfull.

Maur
Denne gangen ønsker vi å fordele maurene til etatene i forkant av leiren, slik at maurene kommer forberedt til leir. Maur er ikke med i planleggingen av leiren, men må kunne møte én til to dager før leiren starter.

Påmelding
Ønsker du å hjelpe til på leiren som enten stab eller maur kan du sende en e-post til pamelding@kretsleir.no med preferanse for hvilken etat du ønsker å være i. Vi kan ikke love at alle maur blitt satt opp på sin foretrukne etat, men vi vil gjøre så godt vi kan. De ulike etatene vi har er forsyning, program, beredskap, teknisk og kommunikasjon.

NB: Ingen fra stab eller maur melder seg på leiren før de får beskjed om det.

Kontaktinformasjon

Mailadresse: info@kretsleir.no

Facebook: www.facebook.com/kretsleir2019vestlandet/

Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019