Første befaring av leirområdet

For ett år siden besøkte leirkomiteen for første gang det som nå blir vårt leirområde i sommer. Her fikk vi blant annet møte de utrolig hyggelige beboerne som lar oss låne hjemmet deres 🐮🐮