Infoskriv 3

11. februar åpner påmelding for kretsleiren «Att og fram» i Øvre Eidfjord, 29. juni til 6. juli!

Foto: Landsleir i Bodø 2017

Påmelding åpnet!

Påmelding til leiren er nå åpnet! Gruppene melder seg på gjennom medlemssystemet min.speiding.no. Er dere en KFUK-KFUM-gruppe tar dere kontakt med pamelding@kretsleir.no for videre informasjon. Nærmere opplysninger om påmelding ble sendt ut i forrige skriv som dere kan finne på mail eller Facebook

Vi gjør oppmerksom på at påmelding til roverhaik og lederarrangement skjer samtidig med gruppens påmelding.

Haik

Speiderhaik

Årets haik for patruljene er lagt til vakre Hardangervidda og kommer til å gå til dels over tregrensen. Dette betyr at patruljene bør vurdere å ha med seg fjelltelt.

Roverhaik

På denne leiren blir det roverhaik! Turen vil gå i flott turterreng, men vi gjør oppmerksom på at turen har en høydeforskjell på 1000 m. og en lengde på
ca. 2 mil. En skikkelig haik med mye stigning, men noe alle selvfølgelig skal klare!

Siden store deler av turen går over tregrensen, skal alle roverlag ha med seg fjelltelt. Godt skotøy er nødvendig da det kan være snø øverst i løypen. Roverhaiken går på samme dag som speiderhaiken, men ikke i samme område. 

Fordi det er behov for transport til haikestart må det bli oppgitt antall rovere som skal delta gjennom gruppens påmelding i medlemssystemet.

Følg også med på rovernes egen Facebook-side!

Lederarrangement

Tirsdag, samme dag som haikene gjennomføres vil det være et arrangement for ledere. Vi ønsker å invitere til besøk på Norsk Natursenter med påfølgende treretters middag. 

Arrangementet vil ha en egenandel på 175 kr per deltager. Påmelding er bindende og skjer gjennom gruppens påmelding i medlemssystemet ved å oppgi antall deltagere. Vi gjør oppmerksom på at det er maksimalt 200 plasser, hvis det blir flere påmeldte enn dette blir det loddtrekning.

Forhåndsoppgavene

1.Miljøstasjon

Når en reiser att og fram i tid er det viktig å ha orden i sysakene. En av forhåndsoppgavene til årets leir blir dermed å planlegge en miljøstasjon. Temaet for stasjonen er «tid», og miljøstasjonen skal legge opp til sortering i 6 ulike kategorier. Forhåndsoppgaven blir bedømt i funksjonalitet og kreativitet. Gruppen som møter kriteriene best vil motta en premie på leiren. 

På leiren vil det være kildesortering, og uansett om gruppene velger å være med på konkurransen eller ikke så må alle kildesortere i de 6 kategoriene gjennom hele leiren. 

Miljøstasjonen skal ha følgende 6 kategorier:

 1. Restavfall (her inngår også sisaltau)
 2. Papp og papir
 3. Glass og metall
 4. Plast
 5. Matavfall
 6. Panteflasker

Kriteriene for miljøstasjonen:

 1. Den må ha seks inndelinger
 2. Den må tolke «tid» på en kreativ måte
 3. Være enkel å tømme
 4. Utilgjengelig for dyr
 5. Den må være hjemmelaget
 6. Bruk av spiker, gaffa-teip eller lignende vil gi betydelige minuspoeng

2.Kapteinbind

Under leiren vil enhver speider så vel som leder skal ha et kapteinsbind, som skal passe den enkeltes overarm. Hvordan bindene skal brukes kan vi ikke røpe helt ennå, men de skal være følgende:

 1. 10 cm bredt, og være i fargen gul for småspeidere, grønn for speidere, burgunder for rovere, og blått for ledere.
 2. På bindet skal en skrive bursdagen sin; dd.mm.åå. Eksempel: 200897.
 3. Tallene skal være svarte, og det skal være 1.5 cm marg over og under. Lukkemekanisme, evt. strikk er opp til hver enkelt.

Kanolån

Vi er interessert i å vite om det er noen grupper som har anledning til å ta med seg kanoene sine på leiren. Leiren dekker eventuelle ferge-/bensinkostnader for dette. 

Dersom gruppen kan ta kanoer med, registreres dette i  gruppens påmeldingsskjema.

Transport

Kretsleiren vil ikke organisere transport. Gruppene bes om å kontakte sine kretskontor for mer informasjon om hvordan dette evt. organiseres.

Kraftig vind = Kraftig bardunering

Årets leir ligger i et område utsatt for kastevinder. Dette medfører at alt av telt og byggverk må barduneres ekstra kraftig. Gruppene må være spesielt oppmerksomme ved bruk av telt og bygg med stort vindfang, som for eksempel stjernetelt og partytelt.

Bygg høyere enn to meter skal ha en plan for sikring og må godkjennes av beredskap. For godkjenning av slike byggverk ta kontakt med info@kretsleir.no innen 1. april 2019.

Maur på leir

De som ønsker å være maur på leir meldes på gjennom gruppepåmelding. Som maur vil du hjelpe til med gjennomføring av leiren uten å ha et overordnet ansvar. Du vil bli knyttet til en spesiell etat og arbeider med den oppgaven du blir tildelt. Vi i staben ønsker å legge opp arbeidsplanen til maur slik at du kan forvente noe fritid.

Lurer du på hva de ulike etatene trenger hjelp med? Se infoskriv 2 som ligger ute på nettsiden, Facebook og som ble tilsendt gruppene på mail.

Speiderhilsen,
Leirkomiteen

Infoskriv: Påmelding

11. februar åpner endelig påmelding til kretsleir i Øvre Eidfjord, 29. juni til 6. juli!

Foto: Håkon Broder Lund

Pris

Endelig påmelding

Før dere kan komme på leir trenger vi som planlegger leiren en del informasjon. Vi må for eksempel vite hvor mange patruljer gruppa har, hvem som er i de ulike patruljene og om det er noen spesielle hensyn vi må ta.

Endelig påmelding åpner 11. februar 2019 og utføres i medlemssystemet av gruppeleder. Siste frist for endelig påmelding er 17. mars 2019

Forsinket påmelding

Alle deltakere må være påmeldt innen påmeldingsfristen 17. mars 2019. Vi kan ikke garantere at påmelding etter denne fristen lar seg gjennomføre. Dersom dette likevel skulle la seg ordne, vil det uansett faktureres et tillegg på kr. 100,- pr. person. Eventuell rabatt for forhåndspåmelding vil ikke gjelde for personer med forsinket påmelding.

Avmelding

Etter 17. mars 2019 låses påmeldingsskjemaet i medlemssystemet og eventuelle avmeldinger må meldes på e-post. Fritak/refusjon av kontingent skjer i utgangspunktet kun mot fremlegging av legeerklæring. Andre tungtveiende årsaker kan også gi fritak/refusjon dersom dette er årsaker eller hendelser utenfor den påmeldtes eller, dersom under 18 år, dens foreldre/foresattes kontroll.

Spørsmål?

Har du spørsmål til noe av dette sender du en e-post til pamelding@kretsleir.no eller ringer Espen Fosse på 917 59 332.

Kontaktinformasjon

Mailadresse:info@kretsleir.no

Facebook: www.facebook.com/kretsleir2019vestlandet/

Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
leirkomiteen

Neste infoskriv kommer når påmelding åpner!

Leirområdet!

Dere er nok nysgjerrig på hvor dere skal bo i en hel uke til sommeren, og slik ser det altså ut!

Infoskriv 2

Kretsleir 29. juni til 6. juli 2019. Småspeiderleiren starter 3. juli og avsluttes sammen med resten av speiderleiren 6. juli.

Foto: Elisabeth Lycke Grønner

Hva er egentlig tid?

Vi ble kanskje ikke så veldig mye klokere nå, nei. Dette er ikke så enkelt å forstå, men heldigvis er det ikke enkelt for forskere heller! Men en kretsleir med tema tidsreise skal det bli!

Forhåndspåmelding

Vi ønsker å minne alle om at forhåndspåmeldingen stenger 1. desember 2018. Denne gangen vil ikke forhåndspåmeldingen være på individnivå med navngitte personer, men et overslag på hvor mange gruppen forventer blir med på leiren; både i tropp og flokk.

Ønsker du å vite mer om forhåndspåmeldingen?
Les det første infoskrivet vi sendte ut. Dette finner du også på nettsiden og Facebook-siden vår.

Endelig påmelding

Endelig påmelding åpner 1. februar og stenger 17. mars.

Transport

Kretsleiren vil ikke organisere transport. Gruppene bes om å kontakte sine kretskontor for mer informasjon om hvordan dette evt. organiseres.

Kraftig vind = Kraftig bardunering

Årets leir ligger i et område utsatt for kastevinder. Dette medfører at alt av telt og byggverk må barduneres ekstra kraftig. Gruppene må være spesielt oppmerksomme ved bruk av telt og bygg med stort vindfang, som for eksempel stjernetelt og partytelt. Bygg høyere enn to meter skal ha en plan for sikring og må godkjennes av beredskap. For godkjenning av slike byggverk ta kontakt med info@kretsleir.no innen 1. april 2019.

Hjelpe til på leir?

For å lage en kretsleir trenger vi mange gode hjelpere – både maur og stab! Her er en liten oversikt over hva hver etat gjør og kan trenge av hjelp:

Forsyning
Forsyning står for all maten på leiren, dette inkluderer matutlevering og kiosken. Uten mat og drikke duger helten ikke – derfor trenger vi mange gode maur til å stille opp!

Program
Program er ansvarlig for alle aktiviteter gjennom uken. Vi søker etter stabsmedlemmer som kan tenke seg å være leirbålansvarlig, småspeideransvarlig, roveransvarlig, og et par øktansvarlige. I tillegg er vi helt avhengig av maur for å kunne gjennomføre programmet.

Teknisk
Teknisk står for infrastrukturen til leiren. Vi trenger hjelp av maur til både opprigg og nedrigg av leiren. Opprigg vil være en arbeidsleir, og vi ønsker at så mange som mulig kan stille opp allerede torsdag før leiren.

Beredskap
Beredskap har blant annet ansvar for sikkerhet, sykestue og førstehjelpere. Vi søker etter en sjef for sykestuen. Rovere som ønsker å ivareta sikkerheten og førstehjelpen på leiren velkommen som maur!

Info
Gjennom leiren er det info som er ansvarlig for leiravisen og all informasjon innad og utad av leiren. Info trenger tre stabsmedlemmer som kan være redaktør, journalist og fotograf.

Påmelding
Ønsker du å hjelpe til på leiren som enten stab eller maur kan du sende en e-post til pamelding@kretsleir.no med preferanse for hvilken etat du ønsker å være i. Vi kan ikke love at alle maur blitt satt opp på sin foretrukne etat, men vi vil gjøre så godt vi kan.

Kontaktinformasjon

Mailadresse info@kretsleir.no
Facebook: www.facebook.com/kretsleir2019vestlandet/
Instagram: www.instagram.com/kretsleir2019/

Speiderhilsen,
Leirkomitéen